Til forsiden

Reguleringsplan skal sendes til 2. gangs behandling
23. november 2023

Foreløpig illustrasjon - 3RW Arkitekter


Reguleringsplanen til prosjektet Smartby Montana har nå vært inne til 1. gangs behandling hos Bergen kommune. Nå blir alle merknader gjennomgått før saken skal sendes inn på nytt.

Det har kommet flere innspill og merknader til prosjektet. BOB og Eviny går nå gjennom alle disse før saken sendes inn til 2. gangs behandling.

– Nå jobber vi for å få alt klart, og forhåpentligvis kan vi sende saken inn på nytt i løpet av første del av 2024, sier Sissel Brattfjord, prosjektleder i BOB.

På Montana/Ravneberget skal Eviny oppgradere dagens transformatorstasjon. På tomten ønsker BOB og Eviny å utvikle boligprosjektet Smartby Montana. Her planlegges det for 130 nye boliger, i en tett og lav bebyggelse bestående av mindre bygg.

Boligene skal organiseres som en «landsby» som danner en rekke små tun på området. Det eksisterende transformatorbygget på tomten skal bevares og bygges om til boliger. I tillegg planlegges det også for en barnehage for inntil 60 barn på området.

Som det første nabolaget i Bergen skal Smartby Montana BREEAM-communities sertifiseres som Excellent. Det vil si at det stilles høye krav til valg av helhetlige og bærekraftige løsninger.