Til forsiden

Nabolagstun
4. mai 2022

Foreløpig skisse. Oversikt nabolagstun. © 3RW AKITEKTER
Åpne illustrasjon som PDFDagens fokus på deling og sambruk har klare paralleller til slik vi tidligere levde og bygde Vestlandets nabolag i fellestun. Utviklingen av Smartby Montana er inspirert av vestlandstunets grunnlag for fellesskap og deling i et åpent, grønt nabolag.Det vestnorske klyngetunet vokste frem i en spesifikk kulturell og geografisk kontekst. Både topografiske, ressursmessige og juridisk/kulturelle forhold lå til grunn for en form som oppstod som et rasjonelt svar på disse vilkårene. Byggeformen la grunnlaget for et spesielt mønster av sosiale relasjoner og samhandling. I tette nabolag delte man på både arbeidsoppgaver, redskaper, matproduksjon, fellesbygninger og fremkomstmidler. Akkurat slik man nå ønsker å gjenskape nabolaget som arena for tette sosiale relasjoner bygget med respekt for naturen og omgivelsene.Foreløpig skisse. © 3RW AKITEKTER

I snart 100 år har Ravneberget i Bergen vært et senter for energiforsyning. Nå skal anlegget oppgraderes slik at Eviny kan sikre fremtidig energiforsyning. Dette åpner opp et stort område for sosial boligbygging med gode klimatiske forhold, flott utsikt, og nærhet til både natur og sentrum.Foreløpig skisse. © 3RW AKITEKTER

BREEAM-communities sertifiseres som Excellent

På Montana vil man skape Bergens mest klimavennlige nabolag. Som det første nabolaget i Bergen skal Smartby Montana BREEAM-communities sertifiseres som Excellent. Det innebærer at det stilles høye krav til valg av helhetlige og bærekraftige løsninger.Foreløpig skisse. © 3RW AKITEKTER

Sambruk og deleløsning

Sambruk og deleløsninger skal sikre at nabolagets mål om reduksjon av klimagasser oppnås. Dette er også virkemiddler som skal bidra til å sikre et inkluderende og sosialt bærekraftig nabolag for alle brukere og for området rundt. Smartby Montana skal være et mangfoldig nabolag som tilbyr kvalitetsboliger på tvers av generasjoner, livssituasjoner og inntektsnivå. Nabolaget er utformet som et kontinuum av enkeltstående miljøvennlige bygg i tre som sammen danner en variert helhet. Som i Bergen sin eldre trehusbebyggelse er det ikke enkeltbyggene som er de viktigste, men den sammenheng de former og det hierarkiet av private og offentlige rom som de danner.Foreløpig skisse. © 3RW AKITEKTER.

Modell © 3RW AKITEKTER.

Modell © 3RW AKITEKTER.

Se vår utstilling hos KODE
NABO: HVORDAN SKAL VI BO SAMMEN?

Fredag 6. mai åpner «NABO: Hvordan skal vi bo sammen?» på KODE, en utstilling som utforsker visjoner for framtidens boformer med vekt på fellesskapsløsninger.

«NABO: Hvordan skal vi bo sammen?»
vises fra 6. mai – 11. september 2022 i to etasjer på Stenersen, KODE 2.

Les mer om utstillingen her