Til forsiden

Konsept for trafikk og mobilitet
26. november 2021

Oversikt over mobilitetsmuligheter og tiltak i området.

Transportløsninger og parkering

Mobilitetsstrategien som innebærer en lavere parkeringsdekning enn kommuneplanens arealdel. Det legges opp til bildeleordning for alle beboere, mulighet for å låne familie-/lastesykkel og gode muligheter for parkering av sykler. Det vil bidra til å oppnå prosjektets målsetninger knyttet til bærekraftig mobilitet og CO2-utslipp. All bilparkering vil legges i parkeringskjeller.

En av de ting som oppleves problematisk for beboere i området i dag er bilbruk av turgåere til Ulriken. Vi foreslår å fjerne parkeringsmuligheten for turgåere i området. Det er allerede planlagt tiltak som vil gi bedre tilkomst for turgåere med Bybanestopp på Haukeland samt forlengelse av Sherpatrappen ned til Ulriksbanen. Med disse to tiltakene i kombinasjon med fjerning av gateparkering så ser vi for oss at “tanken” om hvor starten på turen til Ulriken begynner vil med tiden endres fra Montana til Ulriksbanen. Likt som oppturen til Fløyen.Trafikale tiltak

Som en del av å skape en bedre trafikk- og mobilitetssituasjon i området vil prosjektet oppgradere Brattbakken (Sykepleierbakken) så den kan bli attraktiv for flere som går og sykler. Utbedringen går ut på å skape en slakere stigning og bedre forholdene til vinterbruk.Ny utforming av Brattebakken og Lægdesvingen/Johan Blytts veg

I Lægdesvingen og forlengelsen Johan Blytts veg foreslåes det å utvide veien, fjerne gateparkering og anlegge et 2,5 meter bredt fortau vest for vegen. I enden av Johan Blytts veg vil snuplass anlegges så busser, renovasjonsbiler og andre kjøretøy ikke gjør dette i kryssene.

Vi tror at disse tiltakene vil skape en tryggere og mer oversiktlig mobilitetssituasjon i området.