Foreløpig illustrasjon - 3RW Arkitekter

På Montana vil BKK og BOB skape Bergens mest klimavennlige nabolag, der målet er null utslipp av klimagasser.Under FNs klimatoppmøte i Paris i desember 2015, vedtok landene at den globale oppvarmingen bør begrenses til 1,5 grader. Bergen kommune ønsker å vise vei mot en bærekraftig klode, og har derfor introdusert 1,5-graders byen i 2050. Målet er at innbyggerne skal begrense sitt klimafotavtrykk i tråd med FNs klimaavtale.

Boligprosjektet på Montana skal bidra til at vi kommer dit. Klimahensyn er et overordnet prinsipp i prosjektet.


Nyheter

Reguleringsplan skal sendes til 2. gangs behandling
23. november 2023Les artikkelSmartby Montana på høring
10. oktober 2022Les artikkelNabolagstun
4. mai 2022Les artikkelKonsept for bygninger og uterom
26. november 2021Les artikkelKonsept for trafikk og mobilitet
26. november 2021Les artikkel


Fra transformatorstasjon til nabolag
6. september 2021Les artikkel

Foreløpig illustrasjon - 3RW Arkitekter